توصیه های چهارروزه هواشناسی كشاورزی

از احیای مراتع تا خودداری از برافروختن آتش در حاشیه جنگل ها

از احیای مراتع تا خودداری از برافروختن آتش در حاشیه جنگل ها به گزارش گل سپید تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش دما از هفته آینده، انجام عملیات بیولوژیك و احیای مرتع توسط مرتعداران و اجتناب از برافروختن آتش در حاشیه جنگل ها همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی است كه از جانب اداره هواشناسی كشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا یكشنبه (۴ تا ۷ بهمن ماه) ارائه شده است.به گزارش گل سپید به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی كشاورزی برای حوزه های باغداری، زراعت، دامداری، زنبورداری، شیلات و... به تفكیك استان های مختلف كشور به شرح زیر است:

• استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز یكشنبه هفته آینده به سبب بارش پراكنده

• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ و انبار محصولات با عنایت به افزایش دما از اوایل هفته آینده

• جمع آوری و از بین بردن شاخه ها، برگ ها و میوه های آلوده ریخته شده در سطح باغات میوه بعد از گاورو شدن اراضی

• استفاده از كودهای پتاسه به روش چالكود برپایه نیاز باغات جهت افزایش مقاومت به آفات، بیماری ها و خسارت سرما

• پاك‏سازی راه ‏آب مزارع و باغات با عنایت به بارش پراكنده باران در روز یكشنبه هفته آینده

• زراعت:

• پیشگیری از فساد و بیماری های قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله

• اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاوآهن قلمی پس از گاورو شدن زمین

• تسریع در تحویل محصول چغندرقند به كارخانجات قند سپس رعایت مسایل فنی در سیلوسازی آنها

• پخش كود دامی در اراضی آیش آبی

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش دما از اوایل هفته آینده

• ذخیره خوراك دام و تامین علوفه و كنسانتره توسط دامداران

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل بارش در هفته آینده و انجام تغذیه مكمل

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی و هوا دهی استخرهای پرورش ماهی

• پیشگیری از یخ زدگی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با شناورسازی اجسام سبك بر روی آب

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت پیشگیری از بروز بیماری ها در فصل زمستان

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب لوله ها، جمع آوری تاسیسات آبیاری تحت فشار، پمپ ها و ادوات كشاورزی

• قرار دادن ادوات و دنباله بندها و ماشین آلات كشاورزی در محل سرپوشیده

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویر احمد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز یكشنبه هفته آینده به سبب بارش باران

• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ و انبار محصولات با عنایت به افزایش دما از اوایل هفته آینده

• در صورت امكان شست وشوی پوشش های گلخانه برای استفاده از نور بیشتر خورشید

• استفاده از كودهای پتاسه به روش چالكود بر مبنای نیاز باغات جهت افزایش مقاومت به آفات، بیماری ها و خسارت سرما

• پاك‏سازی راه ‏آب مزارع و باغات با عنایت به بارش باران در روز یكشنبه هفته آینده

• زراعت:

• پیشگیری از فساد و بیماری های قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله

• پایش مزارع كلزا از نظر علف های هرز و مبارزه شیمیایی به جز در روز یكشنبه هفته آینده به سبب بارش باران

• انجام هرگونه عملیات خاك ورزی بعد از گاورو شدن زمین

• كشت نخود انتظاری در نقاط معتدل در صورت آماده سازی كامل بستر بذر

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش دما از اوایل هفته آینده

• ذخیره خوراك دام و تامین علوفه و كنسانتره توسط دامداران

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل بارش در هفته آینده و انجام تغذیه مكمل

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی و هوادهی استخرهای پرورش ماهی

• پیشگیری از یخ زدگی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با شناورسازی اجسام سبك بر روی آب

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت پیشگیری از بروز بیماری ها در فصل زمستان

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب لوله ها، جمع آوری تاسیسات آبیاری تحت فشار، پمپ ها و ادوات كشاورزی

• قرار دادن ادوات و دنباله بندها و ماشین آلات كشاورزی در محل سرپوشیده

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با عنایت به افزایش محسوس دما از روز جمعه به بعد

• انجام عملیات هرس درختان هلو و شلیل

• جمع آوری میوه های ریخته شده پای درختان به منظور رعایت بهداشت باغ ها

• در صورت امكان شست وشوی پوشش های گلخانه برای استفاده از نور بیشتر خورشید

• برداشت میوه مركبات با عنایت به شرایط مناسب جوی

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان پربار و جوان در باغ های جدید الاحداث

• محلول پاشی ارقام حساس مركبات و نهال های جوان با تركیبات مسی با عنایت به شرایط جوی

• راه اندازی زهكش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغ های مركبات متناسب با شیب زمین

• دقت مضاعف در رعایت اصول انبارداری (بستن دریچه ها و و روزنه ها) جهت جلوگیری از یخ زدگی میوه پرتقال در انبار

• تولید پوشش ساقه برای نهال های جوان

• محلول پاشی جبرانی بعد از برداشت محصول مركبات (اوره با ماكرو و میكرو كامل) به منظور افزایش مقاومت درختان به سرما و ذخیره غذایی در زمان گلدهی

• بستن دریچه ها و روزنه های گلخانه ها و مستحكم كردن پوشش هنگام شب و بروز باد و سرما

• بازدید از سیستم های گرمایشی دوگانه سوز، ژنراتور گلخانه ها و اطمینان از سلامت آنها همینطور ذخیره سوخت كافی

• بازدید از اسكلت گلخانه‎ها و بویژه ناودانی‎ها به منظور برطرف نمودن ضعف ها و انسداد احتمالی ناودان

• استفاده از كودهای پتاسه به روش چالكود بر مبنای نیاز باغات جهت افزایش مقاومت به آفات، بیماری ها و خسارت سرما

• به منظور كاهش جمعیت آفت مگس میوه زیتون برای سال آتی برداشت همه زیتون های باقی مانده روی درختان، جمع آوری و انهدام زیتون های آلوده پای درختان در كمترین زمان ممكن، جمع آوری شفیره های آفت در شكاف ها و درزهای محل انبار موقت، هرس وشخم پای درختان زیتون صورت گیرد.

• مبارزه با آفت راب و حلزون در مزارع و باغات با استفاده از روش های مختلف نظیر طعمه مسموم

• زراعت:

• مصرف كود سرك و كودهای مغذی به صورت محلول پاشی در مزارع كلزا، گندم و جو

• پیشگیری از فساد و بیماری های قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله

• كنترل علف های هرز و آفات در مزارع كلزا، گندم و جو

• بازدیدهای منظم از مزارع كلزا در صورت مشاهده آفت و آثار خسارت به منظورجلوگیری از خسارت كك در زمان سبز شدن و دوبرگی كلزا بر مبنای سفارش های كارشناسی نسبت به مبارزه با آن

• برداشت مزارع علوفه

• دامداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش محسوس دما از روز جمعه به بعد

• استفاده از پروبیوتیك و مواد افزودنی با نظر كارشناسی واحد تغذیه دامپزشك

• زنبورداری:

• رنگ آمیزی كندوهای زنبورعسل جهت پیشگیری از نفوذ رطوبت به داخل كندو

• عایق كاری كف كندو از قسمت بیرونی

• شیلات:

• آبگیری استخرهای پرورش كپورماهیان از كلیه منابع آبی در دسترس جهت معرفی بچه ماهی

• مبادرت به جمع آوری آزولا در استخرهای پرورش كپورماهیان جهت پیشگیری از كاهش اكسیژن استخرها

• نواركشی استخرهای خاكی پرورش كپور ماهیان (خصوصاً استخرهای بچه ماهی) به سبب هجوم پرندگان شكارچی در طول هفته

• كوددهی استخرهای دارای بچه ماهی در صورت صاف و آفتابی بودن هوا و مناسب بودن شرایط جوی

• استفاده از توری در ورودی استخرهای خاكی به منظور پیشگیری از ورود ماهیان هرز

• آماده سازی و شخم زدن استخرهای خاكی و مبادرت به كوددهی پایه در استخرهای ماهیان گرم آبی تخلیه شده از آب با عنایت به وضعیت مناسب جوی

• ضدعفونی استخرهای تخلیه شده از ماهی با استفاده از آهك در صورت نیاز در طول هفته

• مبادرت به صید و تخلیه استخرهای كپورماهیان با عنایت به شرایط مناسب جوی

• مبادرت به صید ماهیان پرواری گرم آبی در بامداد اول وقت در طول هفته

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب لوله ها، جمع آوری تاسیسات آبیاری تحت فشار، پمپ ها و ادوات كشاورزی

• قرار دادن ادوات و دنباله بندها و ماشین آلات كشاورزی در محل سرپوشیده

• منابع طبیعی:

• اجتناب از برافروختن آتش در حاشیه جنگل ها و مطمئن شدن از خاموش شدن آنها با عنایت به وقوع گرم باد

• نوغان داری:

• مبادرت به زهكشی باغات توت برای پیشگیری از پوسیدگی ریشه

• مبادرت به هرس درختان باغات توت با عنایت به شرایط جوی مناسب در خلال هفته

• استان گلستان:

• باغبانی:

• انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با عنایت به افزایش محسوس دما از روز جمعه به بعد

• در صورت امكان شست و شوی پوشش های گلخانه برای استفاده از نور بیشتر خورشید

• برداشت میوه مركبات با عنایت به شرایط مناسب جوی

• باغداران نسبت به راه اندازی و ترمیم تشتك پای درختان جهت حفظ وذخیره رطوبت خاك اقدام نمایند.

• استفاده از كودهای پتاسه به روش چالكود بر مبنای نیاز باغات جهت افزایش مقاومت به آفات، بیماری ها و خسارت سرما

• زراعت:

• پیشگیری از فساد و بیماری های قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله

• كلزاكاران با عنایت به مساعد بودن شرایط جوی و روند افزایش دما طی روزهای آینده، در مزارعی كه مبارزه با علفهای هرز انجام نشده است نسبت به مبارزه شیمیایی با علف های هرز اقدام نمایند.

• كلزاكاران با عنایت به مساعد بودن شرایط جوی و روند افزایش دما طی روزهای آینده، در صورت شروع گلدهی و پیش از شروع ریزش گلبرگ ها برای جلوگیری از بیماری اسكلروتینیا، سم پاشی با قارچ كش ها را انجام دهند.

• مزارع گندم كه در مرحله پنجه زنی هستند با عنایت به نوع علف هرزها نسبت به مبارزه شیمیایی با علف كش های مناسب اقدام گردد.

• دامداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش محسوس دما از روز جمعه به بعد

• ذخیره خوراك دام و تامین علوفه و كنسانتره توسط دامداران

• زنبورداری:

• استفاده از كیك گرده یا خمیر برای تحریك ملكه نسبت به افزایش تخم ریزی و تولید كلونی قوی جهت زمستان گذرانی

• رنگ آمیزی كندوهای زنبورعسل جهت پیشگیری از نفوذ رطوبت به داخل كندو

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی و شكستن یخ سطح استخرها جهت هوا دهی بهتر

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب لوله ها، جمع آوری تاسیسات آبیاری تحت فشار، پمپ ها و ادوات كشاورزی

• قرار دادن ادوات و دنباله بندها و ماشین آلات كشاورزی در محل سرپوشیده

• منابع طبیعی:

• اجتناب از برافروختن آتش در حاشیه جنگل ها و مطمئن شدن از خاموش شدن آنها با عنایت به وقوع گرم باد

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز یكشنبه هفته آینده به سبب احتمال بارش پراكنده

• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با عنایت به افزایش دما از اوایل هفته آینده

• در صورت امكان شست و شوی پوشش های گلخانه برای استفاده از نور بیشتر خورشید

• استفاده از كودهای پتاسه به روش چالكود بر مبنای نیاز باغات جهت افزایش مقاومت به آفات، بیماری ها و خسارت سرما

• پاك‏سازی راه‏ آب مزارع و باغات با عنایت به بارش پراكنده باران در روز یكشنبه هفته آینده

• زراعت:

• پیشگیری از فساد و بیماری های قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله

• گندم، جو و كلزاكاران در صورت مشاهده آلودگی مزارع به علف های هرز باریك برگ با مشورت جهاد كشاورزی در ساعات گرم و هوای آرام به كنترل علف های هرز باریك برگ با علف كش مناسب اقدام نمایند.

• در صورت مشاهده آفت شته مومی و كَكِ كلزا نسبت به كانون یابی و سم پاشی مناطق آلوده با مشورت جهاد كشاورزی اقدام گردد.

• بازدید منظم از مزارع و پایش سن غلات در مناطق مختلف

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش دما از اوایل هفته آینده

• ذخیره خوراك دام و تامین علوفه و كنسانتره توسط دامداران

• زنبورداری:

• رنگ آمیزی كندوهای زنبورعسل جهت پیشگیری از نفوذ رطوبت به داخل كندو

• عایق كاری كف كندو از قسمت بیرونی

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی و هوا دهی استخرهای پرورش ماهی

• پیشگیری از یخ زدگی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با شناورسازی اجسام سبك روی آب

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت پیشگیری از بروز بیماری ها در فصل زمستان

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب لوله ها، جمع آوری تاسیسات آبیاری تحت فشار، پمپ ها و ادوات كشاورزی

• قرار دادن ادوات و دنباله بندها و ماشین آلات كشاورزی در محل سرپوشیده

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز یكشنبه هفته آینده به سبب بارش پراكنده

• پوشاندن روی كودهای تازه حیوانی با پلاستیك عایق جهت ادامه پوسیدن و آماده شدن آن ها

• جمع آوری بقایای میوه های آلوده كف باغ و روی درختان و برگ های خزان شده و مدفون كردن آنها جهت حفظ بهداشت باغ ها

• جهت كنترل كرم گلوگاه انار و مگس مدیترانه ای به جمع آوری میوه های پوسیده و آفت زده روی درختان، كف باغ و برگ های خزان شده انار و مدفون كردن آنها در عمق نیم متری سطح زمین اقدام گردد.

• استفاده از كودهای پتاسه به روش چالكود بر مبنای نیاز باغات جهت افزایش مقاومت به آفات، بیماری ها و خسارت سرما

گلخانه داران:

• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با عنایت به افزایش دما از اوایل هفته آینده

• در صورت امكان شست و شوی پوشش های گلخانه برای استفاده از نور بیشتر خورشید

• محلول پاشی (قبل از ظهر) در ایام آفتابی جهت جذب برگی مناسب با ریزمغذی ها نظیر كلسیم و بور

• اطمینان از استقامت سازه ها، سالم بودن پوشش سقف و بدنه گلخانه، كنترل سفت كن ها و مهار بندها و دقت در بسته بودن پنجره های رو به باد

• تعبیه مشعل های دوگانه سوز، سوخت جایگزین و موتور برق در گلخانه به سبب تداوم هوای سرد.

• تنظیم دمای گلخانه بین ۱۸ تا ۲۵ درجه به گونه ای كه اختلاف دمای شبانه روز حداكثر ۱۰ درجه سانتیگراد باشد جهت كنترل بیماری سرخك و سفیدك

• با عنایت به روند افزایش دما در هفته آینده شروع كشت دوم یا كشت تلفیقی در دشت یزد اردكان در گلخانه ها

• استفاده از آب ولرم (با دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد) با كیفیت، جهت آبیاری و محلول پاشی برای پیشگیری از شوك حرارتی به بوته ها

• روشن كردن حداقل یك بخاری در گلخانه های غیر دائر (بویژه در مناطق سردسیر) جهت پیشگیری از صدمه به پوشش پلاستیك گلخانه در شب هنگام

• اقدام به تهویه و تخلیه رطوبت گلخانه های دایر در هنگام غروب، حدود ساعت 22 و هنگام طلوع خورشید جهت كنترل بیماری های قارچی

• زراعت:

• پیشگیری از فساد و بیماری های قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله

• در صورت مشاهده آفت شته مومی و كَكِ كلزا نسبت به كانون یابی و سم پاشی مناطق آلوده با مشورت جهاد كشاورزی اقدام گردد.

• بازدید منظم از مزارع و پایش سن غلات در مناطق مختلف

• مبارزه با علف های هرز باریك برگ مزارع گندم و جو در ساعات گرم و آرام روز با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی

• زنبورداری:

• رنگ آمیزی كندوهای زنبورعسل جهت پیشگیری از نفوذ رطوبت به داخل كندو

• عایق كاری كف كندو از قسمت بیرونی

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش دما از اوایل هفته آینده

• ذخیره خوراك دام و تامین علوفه و كنسانتره توسط دامداران

• شیلات:

• نظارت دقیق بر استخرهای زمستان گذرانی تیلاپیا و كنترل روپوش استخرها و دمای آب استخر

• تنظیم جیره غذایی و هوا دهی استخرهای پرورش ماهی

• پیشگیری از یخ زدگی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با شناورسازی اجسام سبك روی آب

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت پیشگیری از بروز بیماری ها در فصل زمستان

• خودداری از تغذیه كپور ماهیان پرورشی

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب لوله ها، جمع آوری تاسیسات آبیاری تحت فشار، پمپ ها و ادوات كشاورزی

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان شمالی در روز جمعه به سبب بارش پراكنده

• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با عنایت به افزایش دما از هفته آینده

• در صورت امكان شست و شوی پوشش های گلخانه برای استفاده از نور بیشتر خورشید

• تولید و راه اندازی سامانه های آبگیری اراضی شیبدار

• استفاده از كودهای پتاسه به روش چالكود بر مبنای نیاز باغات جهت افزایش مقاومت به آفات، بیماری ها و خسارت سرما

• زراعت:

• پیشگیری از فساد و بیماری های قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله

• ذخیره سازی رطوبت با استفاده از ادوات خاك ورزی حفاظتی در اراضی آیش دیم

• برداشت محصولات غده ای (چغندر قند) با عنایت به شرایط مناسب جوی

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی و هوا دهی استخرهای پرورش ماهی

• پیشگیری از یخ زدگی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با شناورسازی اجسام سبك روی آب

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت پیشگیری از بروز بیماری ها در فصل زمستان

• تنظیم جیره غذایی و شكستن یخ سطح استخرها جهت هوا دهی بهتر

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش دما از هفته آینده

• ذخیره خوراك دام و تامین علوفه و كنسانتره توسط دامداران

• زنبورداری:

• رنگ آمیزی كندوهای زنبورعسل جهت پیشگیری از نفوذ رطوبت به داخل كندو

• عایق كاری كف كندو از قسمت بیرونی

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب لوله ها، جمع آوری تاسیسات آبیاری تحت فشار، پمپ ها و ادوات كشاورزی

• قرار دادن ادوات و دنباله بندها و ماشین آلات كشاورزی در محل سرپوشیده

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان سیستان و بلوچستان در ایام پنجشنبه و جمعه به سبب بارش پراكنده

• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با عنایت به افزایش دما از هفته آینده

• در صورت امكان شست و شوی پوشش های گلخانه برای استفاده از نور بیشتر خورشید

• مبارزه با آفات گوجه فرنگی و عرضه محصول رسیده به بازار

• جمع آوری ضایعات باغی و شاخه های فرسوده جهت پیشگیری از استراحت زمستانی آفات

• آبیاری باغات موز جهت مقابله با كاهش دما و سرمازدگی در سیستان و بلوچستان

• تولید تشتك دور درختان در دامنه ها و ارتفاعات به منظور نفوذ بیشترآب

• استفاده از كودهای پتاسه به روش چالكود بر مبنای نیاز باغات جهت افزایش مقاومت به آفات، بیماری ها و خسارت سرما

• زراعت:

• پیشگیری از فساد و بیماری های قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله

• پایش مزارع كلزا جهت ردیابی آفت شته مومی وكنترل به موقع آن

• پایش مزارع گندم و جو جهت كنترل به موقع علف های هرز

• اضافه كردن كود سرك به مزارع كلزا

• زنبورداری:

• تنظیم جیره غذایی و هوا دهی استخرهای پرورش ماهی

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی و شكستن یخ سطح استخرها جهت هوا دهی بهتر

• پیشگیری از یخ زدگی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با شناورسازی اجسام سبك روی آب

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت پیشگیری از بروز بیماری ها در فصل زمستان

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش دما از هفته آینده

• ذخیره خوراك دام و تامین علوفه و كنسانتره توسط دامداران

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب لوله ها، جمع آوری تاسیسات آبیاری تحت فشار، پمپ ها و ادوات كشاورزی

• قرار دادن ادوات و دنباله بندها و ماشین آلات كشاورزی در محل سرپوشیده

• استان های فارس، هرمزگان و بوشهر:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس در روز یكشنبه هفته آینده به سبب بارش پراكنده

• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با عنایت به افزایش دما از هفته آینده

• در صورت امكان شست وشوی پوشش های گلخانه برای استفاده از نور بیشتر خورشید

• استفاده از كودهای پتاسه به روش چالكود بر مبنای نیاز باغات جهت افزایش مقاومت به آفات، بیماری ها و خسارت سرما

• پرهیز از هرس باغات به خصوص باغات حساس به سرما

• مصرف كودهای پایه در باغات مركبات

• جمع آوری میوه های آلوده پای درختان جهت رعایت بهداشت باغ

• محلول پاشی با روغن ولك و تركیب آن با سموم آفت كش به منظور تامین نیاز سرمایی پسته و اثر بخشی بیشتر در شهرستان داراب

• زراعت:

• آبیاری مزارع گندم، كلزا و چغندر قند

• تغذیه مزارع گندم زود كاشت با كود سرك (مزارعی كه وارد مرحله پنجه زنی شده اند.)

• تغذیه مزارع كلزا و چغندر قند با كود سرك (مزارعی كه وارد مرحله ۶ تا ۸ برگی شده اند.)

• كنترل شیمیایی علف هرز مزارع گندم، كلزا و چغندرقند با سموم سفارش شده توسط كارشناسان حفظ نباتات در ساعات گرم روز

• برداشت محصول پنبه، ذرت با عنایت به شرایط مساعد جوی

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش دما از هفته آینده

• ذخیره خوراك دام و تامین علوفه و كنسانتره توسط دامداران

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مصنوعی به منظور زمستان گذرانی و حفظ سلامت كندوها

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی و هوا دهی استخرهای پرورش ماهی

• پیشگیری از یخ زدگی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با شناورسازی اجسام سبك روی آب

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت پیشگیری از بروز بیماری ها در فصل زمستان

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب لوله ها، جمع آوری تاسیسات آبیاری تحت فشار، پمپ ها و ادوات كشاورزی

• قرار دادن ادوات و دنباله بندها و ماشین آلات كشاورزی در محل سرپوشیده

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خوزستان در روز یكشنبه هفته آینده به سبب بارش پراكنده و وزش باد و در استان ایلام احتیاط در روز شنبه هفته آینده به سبب بارش پراكنده و خودداری در روز یكشنبه به سبب بارش باران و وزش باد

• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با عنایت به افزایش دما از اوایل هفته آینده

• در صورت امكان شست وشوی پوشش های گلخانه برای استفاده از نور بیشتر خورشید

• برداشت میوه های روی درختان مركبات با عنایت به شرایط مناسب جوی

• برداشت محصولات آماده برداشت صیفی و سبزی با عنایت به شرایط مناسب جوی

• استفاده از قارچ كش اكسی كلرورمس در مزارع گل نرگس جهت پیشگیری از شیوع قارچ آلترناریا

• پاك‏سازی راه‏ آب مزارع و باغات در استان خوزستان در روز یكشنبه هفته آینده به سبب بارش پراكنده و در استان ایلام در روز شنبه هفته آینده به سبب بارش پراكنده و در روز یكشنبه به سبب بارش باران

• مبارزه با بیماری های قارچی درختان

• استفاده از كودهای پتاسه به روش چالكود بر مبنای نیاز باغات جهت افزایش مقاومت به آفات، بیماری ها و خسارت سرما

• زراعت:

• تسریع در برداشت مزارع ذرت باقی مانده

• مصرف كود سلوپتاس به همراه آبیاری جهت افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی نظیر سرما، كم آبی و خشكی

• كلزاكاران در صورت مشاهده آفت شته در مزارع با مشورت كارشناسان كشاورزی در ساعات گرم و بدون باد و در شرایط مساعد نسبت به كانون كوبی و سم پاشی بصورت لكه ای در مناطق آلوده بخصوص در حاشیه مزارع اقدام گردد.

• مبارزه با علف های هرز مزارع كلزا

• با توجه شرایط مساعد رشد آفات و امراض از مزارع خود جهت شناسایی بیماری های زنگ زرد بازدید نماید و در صورت مشاهده آلودگی لكه ای مبارزه شود تا از انتشار بیماری جلوگیری به عمل آید.

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش دما از اوایل هفته آینده

• واكسیناسیون دام ها ضد بیماری تب برفكی و آنتروتوكسمی

• ترمیم و عایق بندی سقف آغل ها

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مصنوعی به منظور زمستان گذرانی و حفظ سلامت كندوها

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی و هوا دهی استخرهای پرورش ماهی

• پیشگیری از یخ زدگی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با شناور سازی اجسام سبك بر روی آب

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت پیشگیری از بروز بیماری ها در فصل زمستان

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب لوله ها، جمع آوری تاسیسات آبیاری تحت فشار، پمپ ها و ادوات كشاورزی

• قرار دادن ادوات و دنباله بندها و ماشین آلات كشاورزی در محل سرپوشیده

• منابع طبیعی:

• بازدید از سرریزهای پروژه آبخیزداری

• كاشت و عملیات درخت كاری و جنگل كاری

• انجام عملیات بیولوژیك و احیاء مرتع توسط مرتعداران
1397/11/04
15:08:41
5.0 / 5
4513
تگهای خبر: آب , آلودگی , باد , بارش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۵
گل سپید
golesepid.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل سپید محفوظ است

گل سپید

گل و گیاه