جنجال دفترچه بیمه های كرایه ای در بازار سیاه دارو بعلاوه فیلم

جنجال دفترچه بیمه های كرایه ای در بازار سیاه دارو بعلاوه فیلم به گزارش گل سپید مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در واكنش به ماجرای دفترچه بیمه های كرایه ای، درباره چگونگی تامین داروهای بازار سیاه ناصرخسرو، نحوه عرضه داروهای خاص و گران قیمت، ردیابی آنها و سوء استفاده های احتمالی از دفترچه های بیمه، نقش نسخه نویسی الكترونیك در كاهش تخلفات حوزه سلامت، ارز دارو و... توضیح داد.


مهندس طاهر موهبتی در اینباره در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: باید توجه كرد كه دارویی كه در ناصرخسرو یا بازارهای شبیه به ناصرخسرودیده می شود، منشاء های مختلفی دارد. بعنوان مثال امكان دارد داروی قاچاق باشد یا دارویی باشد كه در فارماكوپه و نظام دارویی كشور وجود ندارد و بنابراین داروخانه ها نمی توانند آنرا عرضه كنند و حتی تجویز چنین دارویی طبق قانون برنامه ششم توسعه تخلف است و در صورت تجویز چنین دارویی باید طبق جزء یك ماده ۲۸ قانون نظام پزشكی، با متخلف و كسی كه آنرا تجویز كرده است، برخورد قانونی صورت گیرد.
داروی بازار ناصر خسرو چگونه تامین می شود؟ وی اضافه كرد: از طرفی بخشی از این بازار هم مربوط به تخلفاتی است كه امكان دارد داروخانه ها یا شركت های توزیع داشته باشند كه البته من از حد و حجم آن اطلاعی ندارم. تامین دارویِ بازار ناصر خسرو به شیوه های مختلفی انجام می شود؛ بعنوان مثال فكر كنید، فردی داروی گران قیمتی را مصرف می كند و پس از مدتی فوت می كند. حال خانواده اش نمی توانند داروهای آن فرد را به داروخانه پس دهند. ازاین رو می روند و در ناصر خسرو آنها را می فروشند؛ یا در بعضی موارد می بینیم كه پزشك پروتكل درمانی بیمار را تغییر داده و حالا بیمار داروهای گران قیمت باقی مانده را كه داروخانه هم آنها را پس نمی گیرد، به ناصرخسرو برده و می فروشد یا حتی بخش بسیار اندكی از فروشندگان دارو در داروخانه ها داروی تاریخ مصرف گذشته شان را وارد این بازار می كنند. یكی از موارد تخلف در این عرصه می تواند دفترچه های بیمه هم باشد.
ماجرای دفترچه بیمه های كرایه ایموهبتی با اشاره به اینكه ما باید اقداماتی انجام دهیم كه امكان سوءاستفاده در این عرصه به حداقل برسد، افزود: در گزارشی كه به تازگی درباره بازار غیررسمی دارو در صدا و سیما پخش گردید، آمده بود كه عده ای می روند و دفترچه بیمه اجاره می كنند. البته اسمی از بیمه سلامت برده نشد كه نشان داده است در حوزه ما این اتفاق خیلی كم رخ می دهد. در هر حال برخی می توانند دفترچه ای را كرایه كنند و به نام بیمه شده دارویی را دریافت كرده و آنرا وارد بازار غیررسمی كنند. ما برای پیشگیری از این تخلفات پیشبینی هایی انجام دادیم و زیرساخت های آی تی فراهم كردیم كه مشكل را به حداقل می رساند و رسانده است.
بیماران نشان دار و داروهای پرونده داروی تصریح كرد: نخستین اقدامی كه انجام داده ایم این بود كه ۱۰ درصد از اقلام دارویی كه از گران قیمت ترین داروها و جزو داروهای خاص بودند و ۸۰ درصد از هزینه های ریالی دارویی سازمان بیمه سلامت را شامل می شدند، وارد سامانه ای به نام سامانه تایید دارو كرده و از راه این سامانه خدمت را عرضه می دهیم. بر این اساس از آی تی كمك گرفته ایم. در عین حال در این سامانه ۳۸۰ قلم دارو را پرونده ای كردیم كه شامل داروهای گران قیمت بوده و تمام بیماران خاص هم در این بخش پرونده دارند. پرونده دار بودن به این مفهوم است كه پیش از اینكه بیمار به پزشك رجوع كند و بخواهد از پوشش بیمه سلامت استفاده نماید، باید مستنداتی چون نمونه برداری، آزمایش خون، پاتولوژی و... را یكبار به اداره كل بیمه سلامت آورد تا برای بیمار پرونده تشكیل دهیم. سپس در سامانه خودمان نام بیمار را بعنوان بیمار خاص نشان دار می نماییم. ازاین رو اگر كسی خواست از دفترچه ای برای تامین داروهای گران قیمت و خاص استفاده نماید، در صورتی كه صاحب دفترچه بیمار خاص نیست، اما داروی خاص در دفترچه تجویز شده، دارو به فرد ارائه نمی گردد.
وی اضافه كرد: ازاین رو فقط بیمار واقعی می تواند برای دریافت این داروها رجوع كند. درباره بیمار واقعی هم خیلی بعید به نظر می آید كه دارو را دریافت كند و در بازار آزاد بفروشد؛ چونكه می داند این دارو سقف دارد و باردیگر دارو را به او نمی دهیم. ازاین رو باید از داروی خودش بزند. بعنوان مثال اگر مقرر است تعداد ۱۰ دارو در ماه استفاده نماید، اگر پنج تایش را بفروشد، به سلامتی خودش ضرر می زند. طبیعتا انگیزه ای برای بیماران خاص برای فروش داروهایشان در بازار آزاد وجود نخواهد داشت. ازاین رو در حوزه بیماران خاص طبیعتا امكان اجاره دفترچه وجود ندارد.
موهبتی با اشاره به اینكه برای سایر داروها هم اقداماتی را انجام داده ایم، اظهار داشت: در هر نسخه دارویی كه ارزش ریالی دارو بالای ۵۰ هزار تومان برای پزشك عمومی و بالای ۸۰ هزار تومان برای پزشكان متخصص باشد، در سامانه تایید دارو ثبت می شود. حال اگر امروز با دفترچه ای دارویی را بگیرند و فردا برای دریافت مجدد آن اقدام نمایند، به فرد گفته می شود كه روز گذشته به تعداد، داروهایتان را دریافت كرده اید و دیگر این دارو را به شما نمی دهیم. در عین حال اعلام كردیم كه برخی داروهایی كه پوكه دارند، بیمار باید پوكه ها را پس از مصرف تحویل دهد.
طرحی برای هشدارمدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینكه در حال طراحی سازوكاری هستیم كه اگر فردی در یك ماه سه بار برای دریافت دارو رجوع كرد، سیستم اخطار می دهد، اظهار داشت: البته هم اكنون این سیستم وجود ندارد و در حال طراحی آن هستیم. حال یكسری داروها مانند آلبومین كه البته در حوزه داروهای سرپایی نیست و در حوزه بستری مورد استفاده قرار می گیرند، داروهایی هستند كه فرد برای هر بار مصرف باید به اداره كل بیمه سلامت رجوع كند تا نیازش به این دارو احراز شود. جالب است كه در هر سه ماه و در بعضی بیماری ها هر شش ماه یكبار بیمار باید به اداره كل رجوع كند تا بررسی شود كه وضعیت این بیمار رو به بهبودی است یا خیر. بعنوان مثال وزارت بهداشت اعلام نموده است كه اگر در بیماران سرطانی عدم پیشرفت دیده شود، دیگر دارو را به بیمار نمی دهید. چونكه دیگر اثر ندارد و باید پروتوكل درمانی بیمار تغییر كند.
نحوه عرضه داروهای پوكه ایموهبتی با اشاره به اینكه داروهایی كه پوكه دارند و بیمار باید پوكه اش را تحویل دهد، اندك هستند، اظهار داشت: وقتی كه بیمار باردیگر برای دریافت دارویش رجوع می كند، پوكه اش را هم به ما می دهد و از آنجایی كه این اقدام جدید است، هنوز عكس العمل خاصی از جانب بیماران نداشته ایم. در عین حال افرادی كه پاكیزه اند، چرا باید از چنین اقدامات كنترلی ناراحت شوند.

"اثرانگشت" در كارت های ملی فعال شود
وی با اشاره به اینكه در عین حال سیستم استحقاق سنجی را هم بوجود آورده ایم، اظهار داشت: بر اساس سیستم استحقاق سنجی، هویت بیمار از راه كد ملی، همپوشانی احتمالی بیمه ای و تاییدیه اینكه دفترچه متعلق به بیمار است یا خیر، كنترل می شود. حال بعضی می گویند اقدامی انجام دهیم كه دارو را خود فرد بیاید و تحویل بگیرد. كمااینكه وقتی ام آرآی برای بیماری تجویز می شود، خودش باید رجوع كند. اگر قرار باشد در حوزه دارو این اقدام را انجام دهیم كه البته بیماران به زحمت می افتند، چونكه امكان دارد بیمار در خانه بستری باشد، اما این اقدام نیازمند این است كه حداقل اگر فرد نمی تواند برای دریافت دارویش رجوع كند، كارت هوشمند فرد به ما داده شود كه در آن اثرانگشت وجود دارد و احراز می شود كه دارو را واقعا بیمار واقعی دریافت كرده است. این كار نیازمند این است كه سازمان ثبت احوال در كارت هوشمند اثرانگشت فرد را فعال كند كه البته در حال انجام اقداماتی در این زمینه هستند.
ردیابی ۴۹۰ قلم داروی گرانموهبتی با اشاره به اینكه در عین حال سامانه تایید داروی ما با سامانه كد اصالت دارو به صورت آنلاین ارتباط دارد، اظهار داشت: در حال حاضر كد اصالت ۴۹۰ داروی گران قیمت كنترل می شود. بر این اساس از زمانیكه دارو وارد كشور می شود، قابل ردیابی است و مشخص می شود كه چه زمانی وارد انبار داروخانه شده و چه زمانی به دست مشتری رسیده است. ازاین رو با این كنترل ها نمی توان یك دارو را دوبار فروخت. به محض اینكه این دارو بخواهد در بازار آزاد فروخته شود، اطلاع پیدا می نماییم. اگر از زمان استفاده دارویی گذشته باشد باز هم داروخانه نمی تواند آنرا بفروشد. مهم ترین اقدام در زمینه كد اصالت این است كه اگر بیمه شده هم دارو را دریافت كرد و خواست آنرا در بازار آزاد بفروشد، ما می توانیم این دارو را ردیابی نماییم و مشخص می شود كه كدام بیمه شده این اقدام را انجام داده است و با بیمه شده متخلف هم برخورد خواهد شد.
وی اضافه كرد: انجام این اقدامات برای كلیه داروها، مستلزم این است كه ۲۴۵۷ قلم دارویی كه بیمه تحت پوشش قرار دارند، كد اصالت دریافت نمایند. هم اكنون بین ۴۹۰ تا ۵۰۰ دارو دارای كد اصالت هستند كه اتفاق مباركی است.
سرانجام دفترچه بیمه فوت شدگانمدیرعامل سازمان بیمه سلامت همینطور اظهار داشت: گاهی بیمه شده ای فوت می كند، اما دفترچه اش تا زمانیكه اعتبارش به پایان نرسد، معتبر است. باید توجه كرد كه در طرح استحقاق سنجی كه در ۶۰۵ بیمارستان در حال انجام می باشد، پس از ورود كد ملی، دفترچه را از راه پایگاه ثبت احوال كنترل می نماییم و اگر فرد فوت شده باشد، اعلام می شود كه بیمه شده فوت كرده و عرضه خدمت صورت نمی گیرد. هرچند كه توسعه این مبادرت به بخش سرپایی زمان بر است. البته ما پیشرفت بسیار خوبی در حوزه آی تی داشتیم، اما كمی دیر شروع كردیم. بحث آی تی در حوزه سلامت، سخت تر از پیشبرد آن در حوزه بانكداری است. اعلام شده است كه پس از حوزه فضا و دفاعی، سخت ترین حوزه، حوزه سلامت است، اما با این وجود پیشرفت های خوبی داشتیم و امیدواریم زیرساخت های لازم شامل فنی و اجتماعی فراهم گردد.
تخلفاتی كه صفر نمی شوندموهبتی تصریح كرد: با وجود همه این اقدامات كنترلی و نظارتی باز هم در تمام دنیا امكان تخلف وجود دارد. حتی اگر تمام مسیرهای امنیتی را برای انجام تخلف ببندید، باز هم تخلف انجام می شود. در دنیا با تمام تكنولوژی كه در حوزه ایده های الكترونیكی دارد، باز هم تخلف وجود دارد. ازاین رو نمی توان این تخلفات را به صفر رساند.
چرا ناصرخسرو شكل می گیرد؟ وی با اشاره به اینكه در زمینه سوءاستفاده از دفترچه های بیمه به صورت مدون و ساختارمند آماری نداریم، اظهار داشت: باید همواره علل پدیده ها را بررسی نماییم. بازار ناصرخسرو چرا شكل می گیرد؟. حتما یك تقاضایی وجود دارد كه عرضه ایجاد می شود. چرا تقاضا وجود دارد؟. باید این مورد را صدمه شناسی نماییم. اگر تقاضایی وجود نداشته باشد، كدام بیمه شده دارویش را می فروشد؟. اگر تقاضایی وجود نداشته باشد، داروخانه چرا یك داروخانه یا یك شركت دارویی باید وارد این بازار شود؟. ازاین رو ما باید تقاضا را رفع نماییم. البته معتقدم بخش عمده ای از بازار ناصرخسرو داروهای خارج از فارماكوپه و برندهایی هستند كه به صورت قاچاق وارد می شوند. البته بخشی از تخلفات هم امكان دارد از راه دفترچه بیمه باشد، اما به صورت منطقی با اقداماتی كه انجام دادیم، میزان این تخلفات باید به حداقل برسد. در حال حاضر هم میزان تخلفات نسبت به دو سال قبل بسیار كمتر شده است، اما اینكه انتظار داشته باشیم، چرخه تخلف به صورت ۱۰۰ درصد حذف شود، بسیار دور از ذهن است، اما با اقداماتی نظیر تعیین كد اصالت و زیرساخت های آی تی می توانیم آنرا به حداقل برسانیم.
نسخه الكترونیك، گامی برای كنترل بیشترمدیرعامل سازمان بیمه سلامت در ادامه صحبت هایش با اشاره به وضعیت اجرایی شدن نسخه الكترونیك، اظهار نمود: نسخه الكترونیك هم گامی در راستایی اقدامات كنترلی است. سازمان بیمه سلامت كار نسخه الكترونیك را در ۲۱۰ شهرستان با ۱۰ درصد پوشش شروع كرده است، اما مهم این است كه در هر شهرستان چند درصد از جمعیت پزشكان تحت پوشش قرار دارند كه به صورت میانگن میزان پوشش مان بین ۱۰ تا۱۵ درصد است. در عین حال مقاومت هایی در این زمینه وجود دارد، اما استقبال جامعه پزشكی بیش از اندازه مورد انتظار بود. در نسخه الكترونیك آنچه به كمك ما می آید این است كه همزمان با نسخه، تمام قواعد بیمه گری و راهنماهای بالینی هم كنترل می شود. یعنی اگر دارویی مخصوصی به زنان است، تجویزش برای آقایان امكان پذیر نیست یا اگر دارویی كه شرط تخصص دارد، از جانب متخصص دیگری تجویز شود، عرضه نمی گردد.
نگرانی ها از دولتی ماندن یا آزاد شدن ارز داروموهبتی در ادامه صحبت هایش با اشاره به اینكه این اقدامات سال هاست در دنیا انجام شده، اما ما با تاخیر كار را آغاز كردیم، در عین حال درباره مباحث مطرح در خصوص آزاد شدن نرخ ارز دارو هم اظهار داشت: هنوز در این زمینه اتفاقی نیفتاده است. در اینباره دو نگاه وجود دارد؛ یك نگاه این است كه یارانه ارز دارو را كه ۴۲۰۰ تومان است، به تولیدكننده و واردكننده دهیم كه هم اكنون همین اقدام انجام می شود. حال عده ای می گویند با این اقدام تولیدكنندگان و واردكنندگان گرفتار بروكراسی اداری می شوند. ازاین رو اجازه دهید تا واردكننده و تولید كننده دارو، با ارز آزاد كارشان را انجام دهند و پشتیبانی از مردم را از راه بیمه ها انجام دهید.
وی اضافه كرد: اولین نگرانی ما از بابت این كار این است كه هم اكنون تفاوت قیمت بین داروخانه و ناصرخسرو، خیلی ملموس نیست. اینطور نیست كه دارو در ناصرخسرو ارزان تر باشد، اما با این اقدام شرایط اینطور می شود كه اگر یك دارویی از راه دفترچه بیمه A ریال باشد، در جای دیگر و بدون بیمه۲A ریال است و فرد می تواند دارویی را كه در دفترچه اش تجویز شده، در جای دیگری بفروشد. ازاین رو هم اكنون تنها سودی كه بیمه شده می كند، ۷۰ درصدی است كه بیمه پولش را می دهد و سود دیگری نمی نماید. چونكه قیمت ها خیلی متفاوت نیست و قیمتی كه بیمه پوشش می دهد با قیمت آزاد تفاوتی ندارد، بلكه بیمه ۷۰ درصد هزینه را می دهد و بیمار ۳۰ درصد فرانشیز را می پردازد.
وی با اشاره به اینكه برای آزاد شدن نرخ ارز برای تولید كننده و واردكننده دارو باید زیرساخت هایمان در حدی باشد كه امكان چنین سوءاستفاده ای فراهم نشود، اظهار داشت: برخی به دو دلیل می گویند نرخ ارز دارو را آزاد كنیم؛ اول اینكه معتقدند با عرضه ارز دولتی به تولیدكننده و واردكننده، آنها را اذیت می نماییم. دومین دلیل شان هم بحث قاچاق معكوس است و می گویند وقتی در كشور با ارز دولتی دارو را تهیه می كنید، اما در آن سوی مرز قیمت دارو سه برابر است. ازاین رو می ارزد كه دارویی را در كشور به نرخ دولتی تهیه كنند و سپس به آن سوی مرزها برند كه هم اكنون این اتفاق می افتد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: حال برخی معتقدند اگر نرخ ارز دارو را آزاد نماییم مشكل قاچاق معكوس حل می شود؛ چونكه قیمت ها در بازار پایین نیست و دیگر انگیزه ای برای قاچاق كالا نخواهد بود. در پاسخ باید اظهار داشت كه برای بازار ثانویه ای كه در بازار ناصرخسرو وجود دارد، شاید این انگیزه باشد. آیا امكان دارد با یكسری زیرساخت ها این معضل را حل كنیم؟. بله امكان دارد.
وی تصریح كرد: از طرفی حدود هفت تا هشت میلیون از افراد كشورمان فاقد بیمه هستند كه البته طبق آمار ما این تعداد بین ۶.۵ تا هفت میلیون نفر هستند. حال تكلیف این افراد چه می شود؟. باید بیمه شوند. ازاین رو هر دو نظر محاسن و معایبی دارد. حل اگر نظام به این نتیجه رسید كه این اتفاق بیفتد ما بعنوان بیمه مكلفیم كه این اقدام را انجام دهیم. حتما دست یافتنی است، اما باید به الزاماتش هم دقت كنیم.
راهی جز بیمه و نسخه الكترونیك نیستموهبتی همینطور درباره هزینه ای كه سازمان بیمه سلامت به سبب سوءاستفاده از دفترچه های بیمه ای متحمل می شود به ایسنا، اظهار داشت: تصور كنید كه ۲۵ درصد از كل سبد هزینه ای ما به دارو اختصاص دارد. یعنی اگر ما ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه می نماییم، ۲۵ درصدش برای داروست. این عدد بسیار قابل توجه است. حال اگر در آن تخلف صورت گیرد، هزینه های ما هم بالا می رود. البته ما هیچ راهی جز اجرای دولت و سازمان الكترونیك نداریم كه می تواند بروكراسی را حذف كرده، سلامت اداری بالارفته و تخلفات كاسته می شود و در عین حال از فرد هم صیانت خواهد نمود. برای همین است كه در مقابل ایجاد دولت الكترونیك مقاومت وجود دارد. ۲۳ سال است كه از آی تی صحبت می نماییم، اما چرا دولت الكترونیك به صورت كامل شكل نمی گیرد؟. چونكه دستاورهایی دارد كه برای برخی مزاحمت بوجود می آورد.
موهبتی درباره بحث حذف دفترچه های بیمه هم تصریح كرد: به نظر می آید در حوزه دفترچه های بیمه، كاهش استفاده از دفترچه را خواهیم داشت تا زمانیكه بتوانیم آلترناتیوهای جایگزین داشته باشیم. بعنوان مثال امكان دارد به بیمارستان رجوع كنید و سرعت اینترنت كند باشد، در این صورت چه كنیم؟. ازاین رو حوزه سلامت سخت و متفاوت می باشد. ازاین رو به كاهش كاربرد دفترچه بیمه فكر می نماییم تا زمانیكه زیرساخت هایمان كاملا آماده باشد. حتی اگر یك روستایی نتواند از اینترنت استفاده نماید، باید از دفترچه استفاده نمود. البته مزیت كاهش كاربرد دفترچه این است كه می توان مدت اعتبار آنرا افزایش داد. چونكه اینترنت كه همیشه قطع یا كند نیست. در این صورت دفترچه مانند چك بانكی می شود كه در موارد ضروری از آن استفاده می شود.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی كند.
فایل آنرا از اینجا دانلود كنید: video/mp4

1398/06/13
15:10:03
5.0 / 5
4285
تگهای خبر: باد , بارش , بهداشت , دریا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
گل سپید
golesepid.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل سپید محفوظ است

گل سپید

گل و گیاه