مدیركل محیط زیست فارس در بازدید از خبرگزاری مهر استان:

آلایندگی مهارلو حداقل در ۲ فلز سنگین بالاتر از حد استاندارد است

آلایندگی مهارلو حداقل در ۲ فلز سنگین بالاتر از حد استاندارد است به گزارش گل سپید مدیركل محیط زیست استان فارس، اظهار داشت: بررسی های انجام شده روی دریاچه مهارلو نشان میدهد حداقل در 2 فلز سنگین میزان آلایندگی بسیار بالاتر از حد استاندارد است.به گزارش گل سپید به نقل از مهر، حمید ظهرابی با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان فارس ضمن آشنایی با روند فعالیت این رسانه بیان کرد: محیط زیست بیشتر از یک مسئله فنی یک موضوع اجتماعی است و زمانی مسئولیت اجتماعی اتفاق می افتد که مشارکت اجتماعی به دنبال داشته باشد.
وی با اعلان اینکه محیط زیست در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی حضور دارد اضافه کرد: اسپری، شوکر و اسلحه حافظ محیط زیست نیست، اگر مردم بخواهند آنرا حفظ کنند.
ظهرابی با تصریح اینکه در حفظ تنوع زیستی هرجا مردم مشارکت بیشتری کردند قابل مقایسه با دیگر نقاط نبوده است، اضافه کرد: وقتی اجتماع یک موضوع را دنبال می کند با اعمال سلیقه های فردی خیلی مواجه نیستیم.
مدیرکل محیط زیست استان فارس در ادامه اظهار نمود: حفظ محیط زیست به مشارکت همه مردم بطور پایدار نیاز دارد رسانه کلیدی ترین نقش را در این بین بازی می کند.
خبرگزاری مهر در حوزه محیط زیست خدمات بهادار ای دارد
وی با اعلان اینکه خبرگزاری مهر سال هاست که در حوزه محیط زیست خدمات بهادار ای از خود بجای گذاشته است، اضافه کرد: همیشه این خبرگزاری مستقل عمل کرده و هیچگاه یک طرفه به قاضی نرفته است.
ظهرابی در عین حال اظهار نمود: در حوزه محیط زیست نیاز به رسانه در جهت مشارکت مردم لازم است و دروازه اصلی دستیابی به هدف در حوزه حفظ محیط زیست رسانه است.
وی با اشاره به وضعیت تالاب های استان فارس عنوان کرد: تقریباً همه تالاب های استان هم اکنون خشک هستند و اندک شماری از این تالاب ها در حد ناچیزی دارای آب می باشند.

مدیرکل محیط زیست فارس با اعلان اینکه دریاچه های مهارلو و طشک دارای آب هستند، افزود: تقریباً دیگر تالاب های استان در وضعیت خشک به سر می برند.
به گفته زهرابی، در پرآبی تالاب های استان فارس بارش های فراتر سال که روی می دهد مهمترین اصل است.
وی با این وجود اشاره کرد: باید برای تالاب های استان فارس منابع آبی پایدار تامین شود و حقابه این تالاب ها محقق گردد.
ظهرابی با این وجود اعلام نمود: برای همه تالاب های استان فارس حقابه تعیین شده است و ۴۲ میلیون مترمکعب برای احیای تالاب های طشک و بختگان حقابه گرفته شد که نتایج آن بارز بود و قابل لمس است.
جوجه آوری پرندگان در طشک و بختگان
به گفته مدیر کل محیط زیست فارس، یکی از نشانه های احیای تالاب های طشک و بختگان روند جوجه آوری پرندگانی است که به این تالاب ها کوچ می کنند و در این مناطق برای نخستین بار از این بابت مشکلی نداشتند، افزون بر این رطوبت حاصل از این تالاب ها مانع ایجاد ریزگرد و غبار می شود و موجب تقویت سفره های آب زیرزمینی نقاط اطراف خواهد شد.
وی اشاره کرد: مهمترین نتیجه احیای تالاب ها امیدی است که درد دل کشاورزان پایین دست ایجاد می شود و آنان را دلگرم به سال زراعی می کند.
با تاکید بر اینکه تامین حقابه تالاب ها بدون مشارکت کشاورزان امکان پذیر نیست اضافه کرد: با این وجود تالاب های پریشان، ارژن و دیگر دریاچه های استان فارس شرایط مطلوبی ندارند برای اینکه وابسته به آب زیرزمینی هستند و فشار کشاورزی در آنجا زیاد است.
به گفته ظهرابی، با وجود بارندگی های گذشته، تغییری در وضعیت تالاب های استان فارس ایجاد نشده و چاره ای نداریم که کشاورزی را بهینه انجام دهیم یا آب را بین حوزه ای تقسیم نماییم.
وی در ادامه، اعلام نمود: کار مطالعاتی انتقال آب از «سد نرگسی» آغاز گشته و دانشگاه تهران بعنوان مشاور این طرح اداره کل محیط زیست استان فارس را یاری می کند تا بتوانیم در احیای تالاب پریشان گام های مؤثری برداریم.
مدیرکل محیط زیست فارس با این وجود اشاره کرد: ۱۰ میلیون متر مکعب بطور سالانه برای احیای تالاب پریشان تصویب شده است در صورتیکه مطالبه ما ۲۰ میلیون متر مکعب بود.
ظهرابی به وضعیت نامطلوب تالاب های هفت برم اشاره نمود و اظهار داشت: متأسفانه این تالاب ها به شدت در معرض تخریب انسانی قرار گرفته است و در این میان عملکرد محیط زیست نیز بی تأثیر نبوده چونکه این تالاب ها را فراموش کرده بود.
گردشگری غیرمسئولانه بلای جان «هفت برم»
ظهرابی یکی از بزرگترین معضلات تالاب های هفت برم را گردشگری غیرمسئولانه عنوان نمود و اظهار داشت: چنانچه این روند ادامه پیدا کند شاید در آینده هیچیک از تالاب های هفت برم زنده نمانند.
وی با این وجود از امید در احیا تالاب های هفت برم یاد کرد و اظهار داشت: در صورت تامین منابع می توانیم اطراف تالاب های یاد شده را ساماندهی نماییم که رفت و آمدها و گردشگری در اطراف این تالاب مدیریت شود.

از سویی مدیر کل محیط زیست فارس تالاب کافتر را بعنوان زیست بومی مهم که روزی ۸۰۰ تن ماهی در آن صید می شد یاد شده قرار داد و اظهار داشت: متأسفانه به دلیل کشت و زرع مدیریت نشده و افزون بر ظرفیت منطقه، اینک کافتر به تالابی خشکیده تبدیل گشته است و به دنبال آن چیزی بعنوان رودخانه «شادکام» که روزگاری آب این دریاچه را تامین می کرد، دیگر در این منطقه دیده نمی گردد.
ظهرابی همین طور اعلام نمود: خوشبختانه در تالاب های جنوب استان فارس به دلیل فشاری که رویشان نیست روند نامطلوبی مشاهده نمی گردد اما باید مراقب باشیم که این تالاب ها به کانون ریزگرد و غبار تبدیل نشوند.
در دوران کرونا بازدید دوره ای از بیمارستانها شدت یافت
مدیرکل محیط زیست استان فارس درباب روند نظارت این نهاد به دنبال همه گیری کرونا روی مراکز درمانی و بیمارستانها، اعلام نمود: مهمترین موضوع در وضعیت کرونا و مراکز درمانی و بیمارستانی رعایت ضوابط بی خطرسازی پسماندهای عفونی است که اکیپ های نظارت محیط زیست فارس بازدیدهای دوره ای در این زمینه انجام می دهند و چنانچه مواردی از آلودگی و رعایت نشدن موازین بهداشتی دیده شود پس از مهلت تعیین شده اگر بیمارستانی معضل را برطرف نکند با این مراکز درمانی برخورد خواهیم کرد و اگر جایی هم تخطی بوده تابحال اصلاح شده است.
وی درباره کانون ریزگردها در استان فارس مواردی را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: کانون هایی داریم که از دشت های سیلابی شکل می گیرند؛ کانون هایی هم مانند اراضی بیابانی و کویرهای سطح کشور هستند که خیلی مؤثر در شیوع ریزگردهای فارس نیستند اما غبارهایی که از بستر تالاب های خشک شده استان بلند می شوند می توانند در سیستم تنفسی وارد شده و اثرات خطرناکی بجای بگذارند؛ بررسی های انجام شده روی دریاچه مهارلو نشان میدهد که در ریزگرد حاصل از این این تالاب دست کم ۲ فلز سنگین بسیار بالاتر از حد استاندارد وجود دارد.

ظهرابی وی با اعلان اینکه پتروشیمی شیراز در مقایسه با دیگر پتروشیمی های بزرگ نیاز به افزایش استانداردهای محیط زیستی دارد، بیان کرد: از همه ابزارها استفاده می نماییم که خودرا در این خصوص به شرایط ایده آل نزدیک کنند.
منطقه نفتی سروستان نیاز به بررسی زیست محیطی دارد
وی با این وجود اظهار نمود: یکی از نقاط فعالیت نفتی استان فارس در دشت سروستان قرار دارد که میزان آلودگی در این منطقه نیاز به بررسی محیط زیستی دارد.
مدیرکل محیط زیست استان فارس میزان محدودیت هایی که این سازمان برای مشاغل لطمه زا به محیط زیست به وجود می آورد را در اشتغال و بیکاری کم دانست و اظهار داشت: در ۶ ماه اول سال جاری در سراسر استان فارس فقط ۴ مورد تعطیلی واحدهای تولیدی و صنایع کوچک توسط محیط زیست انجام گرفته ضمن اینکه بیشتر تلاش می نماییم واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست را ملزم به مراعات حفظ محیط زیست نماییم.


منبع:

1399/07/11
21:01:45
5.0 / 5
1689
تگهای خبر: آب , آلودگی , بارش , بارندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۲
گل سپید
golesepid.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل سپید محفوظ است

گل سپید

گل و گیاه