معاون شهرداری تهران:

فضای سبز شهرتهران ۱۳۰ میلیون لیتر آب مصرف می کند

فضای سبز شهرتهران ۱۳۰ میلیون لیتر آب مصرف می کند به گزارش گل سپید معاون شهرداری تهران برای آبیاری فضای سبز تهران ۱۳۳ میلیون لیتر مصرف آبی داریم و تا افق ۱۴۱۰ باید ۲۵۰ میلیون لیتر برای فضای سبز شهر تهران منابع آبی تأمین شود.


به گزارش گل سپید به نقل از مهر، جلال بهرامی معاون امور خدمات شهری شهرداری تهران با حضور در صحن شورای اسلامی شهر تهران، درباره وضع موجود فضای سبز و پسماند و همینطور برنامه هایی که باید تا سال ۱۴۰۲ طبق برنامه پنج ساله سوم صورت گیرد، توضیح داد. معاون امور خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به اینکه این معاونت نزدیک به ۱۰ هزار نفر از نیروهای شهرداری را درون خود جای داده است، اضافه کرد: همینطور تقریباً نزدیک به ۲۷ هزار نفر هم در سه حوزه رفت و روب، جمع آوری پسماند و فروشندگان میادین میوه تره بار شاغل هستند. بهرامی ضمن اشاره به اولویت مبحث فضای سبز و پسماند در گزارش عرضه عملکرد و پیشنهادات امروز، بیان نمود: یکی از مباحثی که در فضای سبز اهمیت دارد، آب است. اگر تأمین منابع آبی برای فضای سبز در اولویت نباشد، اجرای هر طرح توسعه ای و نگهداشت درنهایت موفق نخواهد شد. ایشان در ادامه افزود: تا افق ۱۴۱۰ باید ۲۵۰ میلیون لیتر برای فضای سبز شهر تهران منابع آبی تأمین شود که در حال حاضر ۱۳۳ میلیون لیتر مصرف آبی داریم. مصرف ۱۳۰ میلیون لیتر آب فضای سبز شهر تهران معاون امور خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به اینکه باید مصرف ۱۳۰ میلیون لیتر آبی که از چاه ها برداشت می شود تا افق ۱۴۱۰ کاهش پیدا کند و به ۸۰ میلیون لیتر برسد، اظهار داشت: همینطور باید از پساب های شهر تهران استفاده گردد. این پساب ها فرصتی برای شهرداری است که اگر زودتر از آن استفاده نشود در جنوب شهر تبدیل به حقابه می شود و دیگر هیچ استفاده ای از آن نخواهد شد. هم اکنون کسانی که می خواهند این تصفیه خانه ها را بسازند، زمین در اختیارشان قرار داده شده است. بهرامی در ادامه تاکید کرد: در جلسه پیش موارد قانونی پیش آمده که باید حتما سند این زمین ها به نام آنها زده شود تا بتوانند تصفیه خانه ها را بر زمینهای مورد نظر راه اندازی کنند. حاضر هستیم که تعهد محضری داده شود تا زمین زودتر تحویل و ساخت تصفیه خانه ها آغاز شود. وی با تاکید بر ضرورت جدی گرفتن مبحث آب توسط شورای شهر، بیان نمود: باید این دو مبحث جدی گرفته شود تا در حوزه توسعه و نگهداشت فضای سبز شهر تهران موفق باشیم. معاون امور خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در اظهار داشت: گزارشی که امروز بیان می شود برپایه برنامه پنج ساله سوم است که دو سال آن باقی مانده است. برنامه افق ۱۴۰۴ تحت عنوان یک پیشنهاد لحاظ شده و هیچ عدد و رقمی روی پیشنهادات اعمال نشده است و باید در صحن شورا عرضه و تبدیل به برنامه شود تا ما آنرا تحت عنوان عدد و رقم نشان دهیم. سرانه فضای سبز درون شهری باید به ۱۶.۴۸ متر مربع برسد بهرامی با اشاره به اینکه سال جاری سرانه فضای سبز درون شهری باید به ۱۶.۴۸ متر مربع برسد، اظهار داشت: همینطور سال آینده این عدد باید به ۱۶.۵۵ و سال ۱۴۰۲ باید به ۱۶.۶۰ متر مربع برسد. تمامی برنامه ریزی های خدمات شهری برپایه همین برنامه پنج ساله سوم پیش خواهد رفت. سرانه فضای سبز پیرامون شهری از ۲۵.۱۶ متر مربع در سال ۱۴۰۰ باید به ۲۶.۶ متر مربع در سال ۱۴۰۲ برسد. به قول وی؛ سال جاری ۲۵۰ هکتار از اماکنی که چمن دارند و آب زیادی را مصرف می کنند باید تبدیل به گیاهان مقاوم و کم آب شوند و سال ۱۴۰۱ باید این عدد به ۴۵۰ هکتار و سال ۱۴۰۲ به ۵۵۰ هکتار برسد. معاون امور خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در ادامه افزود: این برنامه در افق ۱۴۱۰ برابر با ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب است. اگر با همین مصرفی که امروز داریم پیش رویم به جای ۲۵۰ متر مکعب باید ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب تأمین شود. دو کار در این عرصه باید صورت گیرد که شامل توسعه منابع آبی مورد نیاز و صرفه جویی آب فعلی است. در غیر این صورت ۵۰ میلیون لیتر کسری آب خواهیم داشت. احداث ۸ بوستان در محلات فاقد فضای سبز بهرامی با اشاره به اینکه در بازه زمانی یک سال آینده باید در ۸ محله تهران که فاقد بوستان هستند، فضای سبز ساخته شود، اظهار داشت: این ۸ بوستان شناسایی و تأمین منابع مالی شده اند و در حال خرید زمین برای انجام این کار هستیم. وی درباره برنامه توسعه فضای سبز درون شهری در بازه زمانی یک ساله ۱۴۰۰، توضیح داد: علاوه بر راه اندازی ۸ بوستان باید ۱۲ هکتار از بوستان گل ها، ۳۳ هکتار از پادگان ۰۶ ارتش، ۱۶.۵ هکتار از فاز یک بوستان ایرانیان، ۴۰ هکتار از فاز یک باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س)، ۱۲ هکتار از بوستان نهج البلاغه، ۶۰ هکتار از بوستان دانش و طبیعت، ۲ هکتار از احیا و تملک باغات، ۳۰ هکتار از فاز دو بوستان ولایت، ۶۶۷ متر مربع راه اندازی و توسعه فضای سبز عمودی و بام سبز بدنه اماکن شهرداری، ۵۷ هکتار از بوستان یاس فاطمی، ۱۲۵۰ هکتار توسعه جنگل کاری کمربند فضای سبز پیرامون شهر تهران صورت گیرد. معاون امور خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به اینکه پادگان ۰۶ یک مبحث بسیار مهمی است، اضافه کرد: باید شورا تأکیدی روی آن داشته باشد تا زودتر این پادگان آزادسازی شود. اگر فضای سبز در این زمین توسعه داده شود ۴۰ هکتار زمین به وسعت فضای سبز تهران افزوده خواهد شد و بن بستی که در محله وجود دارد، نجات خواهد یافت. بهرامی در ادامه افزود: در خیابان پاسداران تنها یک مسجد وجود دارد که دولتی ساخته شده است و در خیابان پاسداران تقریباً پارکی هم وجود ندارد. البته باغچه های کوچک محلی هستند اما بوستان سبزی ندارد. صرفه جویی مصرف آب در دستور کار قرار گیرد وی درباره برنامه الگوی بهینه شبکه آبی رو سطحی و زیرسطحی در بازه زمانی یک ساله سال جاری، توضیح داد: باید صرفه جویی مصرف آب در دستور کار قرار گیرد تا علاوه بر نگهداشت فضای سبز فعلی امکان توسعه آنرا در آینده داشته باشیم. توسعه شبکه و طرح جامع آب خام شهر تهران، طرح جامع احیا و نظارت بر قنوات سطح شهر، امکان سنجی و راه اندازی ایستگاه طرح تغییر الگوی کشت و اکولوژی و آموزی و پژوهش های مرتبط، تأمین منابع آبی پایدار جز برنامه های سال جاری هستند که باید برپایه مقادیر مشخص شده تکمیل شوند. معاون امور خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره برنامه پیشنهادی چهارساله توسعه فضای سبز درون شهری تا افق ۱۴۰۴، بیان نمود: بوستان بانوان، ۵۳ هکتار از بوستان ایرانیان، ۴۰ هکتار از باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س)، بوستان های موضعی و تبدیل رود دره به فضای سبز شهری جز برنامه های چهار سال آینده هستند که باید تکمیل شوند. بهرامی با اشاره به اینکه بوستان های موضعی بسیار مهم هستند، اظهار داشت: متأسفانه شهروندان از بوستان ها استفاده مستمری ندارند یعنی باید بسته های تشویقی برای شهروندان تعریف شود تا اقشار مختلف جامعه تحت عناوین مختلفی از پارک های موجود استفاده کنند. او درباره برنامه الگوی بهینه شبکه آبی زیرسطحی و رو سطحی تا افق ۱۴۰۴، بیان نمود: اقدامات پیشبینی شده تا آخر برنامه چهار ساله شامل تحلیل و انتخاب الگوی بهینه شبکه آبی زیرسطحی و رو سطحی، نصب ابزارهای اندازه گیری در تمامی منابع مورد استفاده آبی شامل چاه ها، آب های سطحی و قنوات و پساب ها، کاهش مصرف آب با استفاده از فناوری نوین آبیاری بگونه ای که مصرف را به تدریج به میزان ۴۰ میلیون متر مکعب کم کند، نگهداشت آب قنوات و افزایش بهره برداری مناسب از آنها و تدوین برنامه عملیاتی بهره برداری از آب خام تهران است. ایستگاه های MRF که راه اندازی شده کم و کسری دارد معاون امور خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره عرضه گزارش پسماند، بیان نمود: مقید به اجرای طرح ۲۰ ساله پسماند هستیم اما شاید روی شیوه اجرا صحبت داشته باشیم. تا وقتی که طرح ۲۰ ساله پابرجا است در جهت آن پیش خواهیم رفت. برای مثال ایستگاه های MRF که راه اندازی شده کم و کسری دارد اما دلیل نمی گردد که این ایستگاه ها راه اندازی نشود و باید برپایه توافق قرارداد قبلی که با بخش خصوصی امضا شده، ایستگاه ها راه اندازی و نقصها آن در ایستگاه های جدید برطرف شود. بهرامی با اشاره به اینکه باید سال جاری نسبت تفکیک پسماند در مبدأ به ۹ درصد برسد، اضافه کرد: این عدد تبدیل به معضلی شده است چون که کولی ها تفکیک از مبدأ را سخت کرده اند. تفکیک از مبدأ نیازی به هزینه تجهیزات ندارد بلکه احتیاج به هزینه اجتماعی دارد. باید هزینه فرهنگ سازی و اجتماعی تفکیک از مبدأ میان شهروندان بخصوص شهرک ها و مجتمع های مسکونی آغاز شود. او ضمن اشاره به مبحث دفن زباله های مازاد در آرادکوه، اظهار داشت: تقریباً بیشتر از ۲ هزار و ۵۰۰ تن زباله دفن می شود. باید برنامه ریزی صورت گیرد تا ۱۰ درصد از زباله تولیدی، دفن شود. بازیافت ۱۴ هزار تن زباله در روز تا افق ۱۴۰۲ به قول معاون امور خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران؛ پسماندهای ساختمانی تا افق ۱۴۰۲ پر شده است و روزانه ۱۴ هزار تن زباله بازیافت و باردیگر به چرخه مصرف شهر برمی گردد. بهرامی یکی دیگر از معضلات موجود را مبحث دفن پسماندهای بهداشتی ذکر کرد و اضافه کرد: قانون برای ما وظیفه ای تعیین نکرده است اما ما تحت هر عنوانی این اقدام را پذیرفته ایم. باید بازتعریفی با وزارت بهداشت روی این مورد صورت گیرد تا در مبدأ تفکیک پسماند بهداشتی صورت گیرد و سپس این زباله ها دفن شوند. وی در ادامه افزود: متأسفانه خیلی از این مراکز از مخازن ما برای پسماند بهداشتی استفاده می نمایند که اقدام خطرناکی است چون که در آینده از لحاظ زیست محیطی گرفتار مشکل خواهیم داشت. روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن پسماند با آهک در آرادکوه دفن می شود که البته کار خطرناکی است و باید این مورد هم تعیین و تکلیف شود. جایگاه بخش خصوصی در شهرداری مشخص نیست معاون امور خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره برنامه تحول در مبحث پسماند، توضیح داد: توسعه و تجهیز مجتمع آرادکوه از محل مصوبه بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی، خرید مخازن زباله و تسهیلات تأمین خودرو؛ بهسازی، مرمت و تجهیز ایستگاه های خدمات شهری، توسعه و تجهیز مجتمع بازیافت خاک و نخاله جاجرود، MRF ایجاد سه واحد پردازش مکانیزه، اجرای طرح تفصیلی طرح جامع پسماند، خرید ماشین آلت و تجهیزات عملیات برف روبی، اجرای برنامه عملیاتی طرح جامع مدیریت پسماند، طراحی و راه اندازی واحدهای تولید انرژی از پسماند، راه اندازی خط بازیافت خاک و نخاله، توسعه خدمات و سامانه های شهر هوشمند در مدیریت پسماند، به کارگیری خودرو های الیروب، راه اندازی سامانه توزین پسماند و نصب و راه اندازی ۱۸ دستگاه خود دریافت پسماند خشک در مراکز عمومی ( RVM) باید در بازه زمانی یک ساله سال جاری به سرانجام برسد. بهرامی در ادامه اضافه کرد: توسعه و تجهیز مجتمع های بازیافتی مصالح ساختمانی از گذشته شروع شده و ما هم درحال ادامه آن هستیم تا هرچه سریع تر تکمیل شود؛ این اقدام محل درآمدی دارد. وی با اشاره به اینکه جایگاه بخش خصوصی در شهرداری تهران مشخص نمی باشد، اضافه کرد: نمی توان بیشتر از این به شهروندان برای افزایش درآمد بر عرضه خدمات، فشار وارد کرد. معاون امور خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران تاکید کرد: جایگاه بخش خصوصی بعد از ۱۰۰ سال باید در شهرداری تهران شفاف و واضح باشد و نباید با فراخوان بخش خصوصی را در پروژه ها دخالت داد.

1400/08/10
22:59:05
5.0 / 5
161
تگهای خبر: آب , باغ , بهداشت , پارك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۲
گل سپید
golesepid.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل سپید محفوظ است

گل سپید

گل و گیاه