رئیس مركز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

استخدام ۳۰۰ نیرو در سازمان محیط زیست طی سال جاری

استخدام ۳۰۰ نیرو در سازمان محیط زیست طی سال جاری گل سپید: رییس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست از جذب 300 نفر نیرو در سازمان حفاظت محیط زیست طی سال جاری آگاهی داد.به گزارش گل سپید به نقل از ایسنا سید مهدی حسینی سازمان حفاظت محیط زیست را سازمانی تقریباً جوان با شرح وظایف گسترده و موضوعات متنوع عنوان نمود و اظهار داشت: این سازمان برای اجرای وظایف تعریف شده اش که بر مبنای قانون در اختیار آن گذاشته شده است به نیروی انسانی متخصص نیاز دارد تا بتواند اهداف محیط زیستی را دنبال کند و به نتایج مدنظر برساند. سازمان در سند در ارتباط با نیروی انسانی خود ۱۳۶۱۱ ردیف پستی دارد و هم اکنون قریب به ۶۰ درصد از ردیف های پستی سازمان بخصوص در استان ها خالی است.

رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست همین طور درباره جذب نیرو در سازمان حفاظت محیط زیست و اقدامات صورت گرفته اظهارکرد: جذب 300 نفر برای سالجاری از برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست است که تلاش خواهیم کرد با رایزنی های صورت گرفته این رقم افزایش یابد و شاهد حضور نیروهای جوان و متخصص در سازمان حفاظت محیط زیست باشیم. در موعد مقرر آگهی جذب نیرو از راه سامانه سازمان به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی با بیان اینکه برای تامین کمبود نیروی انسانی متخصص احتیاج به استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در قالب مؤلفه ها و ضوابط تعریف شده داریم، اظهار داشت: استخدام مستند به قانون در چارچوب گرفتن مجوز و با انتشار آگهی عمومی سپس برگزاری آزمون فراگیر انجام می شود. از سال۱۳۹۶ تا حالا پیگیر مجوز استخدام نیرو بوده ایم که در همان سال تعداد ۵۰۰ سهمیه (۲۰۰ سهمیه کارشناسی و ۳۰۰ سهمیه محیط بانی ) گرفتن شد و با عنایت به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به نیروی انسانی متخصص بیشتر از اعداد مذکور نیاز دارد، باردیگر با سازمان اداری و استخدامی کشور وارد گفتگو شدیم و شرایط سازمان را به لحاظ کمبود نیروی انسانی تشریح کردیم.

حسینی افزود: در سال ۱۳۹۸، ۳۵۰ سهمیه (۳۰۰ سهمیه محیط بانی و ۵۰ کارشناسی) به سازمان اختصاص یافت و این مهم اجرائی شد. نظر به توافقات سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان اداری و استخدامی کشور باید هرسال طی روند تعریف شده و منظم نیروی انسانی جذب نماید تا جایگزین نیروهای بازنشسته و پست های خالی شود و طبق توافقات به عمل آمده مقرر شد سالانه مجوز استخدام ۳۰۰ نفر که شامل ۲۵۰ محیط بهابرگ و۵۰ نفر کارشناس است به مدت ۱۰ سال صورت گیرد.

وی درباره اقدامات صورت گرفته در مورد جذب ایثارگران در سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: در سال۱۳۹۹ با عنایت به تکلیف دولت به جذب ایثارگران در برنامه ششم توسعه (فرزند شهید و فرزند جانباز بالای ۷۰ درصد ) ۸۰۰ سهمیه به سازمان تخصیص یافت که مراحل جذب افراد در دست پیگیری است همین طور تمامی مجوزهای استخدامی که گرفتن می شود مطابق قانون حداقل ۲۵ درصد از سهمیه به ایثارگران (فرزند شهید، جانباز، همسر و فرزند جانباز ۲۵ درصد و بالاتر، برادر شهید و خواهر شهید، همسر شهید و..) و ۵ درصد به سایر ایثارگران ( فرزند جانباز زیر ۲۵ درصد و رزمندگان دارای حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه و همسر و فرزندان آنان، ) برای جذب محیط بان و کارشناسان تخصیص می یابد که در چارچوب آزمون استخدامی و فضای رقابتی بین خود ایثارگران انجام می شود.

حسینی تصریح کرد: برای تبدیل وضعیت نیروهایی که شرایط ایثارگری را داشتند، طبق آئین نامه ای که اخیراً برای ایثارگران تنظیم و ابلاغ گردید، بخشی از کارکنان که به صورت قرارداد کار معین، کارگری و یا شرکتی با سازمان همکاری داشتند پس از تامین اعتبار تطبیق شرایط با پست های سازمانی انجام و تبدیل وضعیت شدند.

رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره پرداخت دستمزد به کارکنان متناسب با اقداماتی که انجام می دهند، اظهار داشت: مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست اجرای مصوبات و بخش نامه های صادره از مراجع مربوطه را با همکاری سایر بخش های ذینفع دنبال می کند.

به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه حاکمیتی و وابسته به بودجه دولت می باشد و ازنظر حقوق و دستمزد جز سازمان های کم برخوردار می باشد که در مورد بهبود شرایط و ارتقای سطح حقوق و دستمزد تلاشهای فراوانی انجام شده است و امیدواریم نتایج مطلوبی در برداشته باشد.

رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: سازمان حفاظت محیط زیست طی سالهای اخیر به جدیت پیگیر گرفتن مجوز افزایش حقوق کارکنان بوده است که در این راستا در انتهای سال ۱۳۹۴ مجوز بند ۱۰ ماده ۶۸ برای تمامی دستگاههای اجرائی با رعایت سقف ۳۵ درصد با میانگین ۲۱ درصد صادر شد. هرچند در متن قانون مدیریت خدمات کشوری با شرایطی تا سقف ۵۰ درصد هم برای برخی مشاغل استفاده از امتیاز این بند قانونی تعریف شده است اما این افزایش منجر به جبران فاصله حقوق و مزایا با بعضی از دستگاه هایی که دارای مجوزهای خاص بودند، نشد.

وی افزود: این امر سبب نارضایتی و کاهش انگیزه کارکنان خدوم این سازمان شده است. درخواست ما از دولت و سازمان برنامه بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور افزایش امتیاز فوق العاده یاد شده تا سقف ۵۰ درصد است البته سازمان اداری و استخدامی کشور اخیراً پیگیر رفع تبعیض بین کارکنان دولت می باشد که امید است این امر در دولت مردمی محقق شود.

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا تمهیداتی برای محیط بانان اندیشیده شده است، اظهار داشت: شرایط محیط بانان در کشور بسیار دشوار است. بخش اعظمی از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست را محیط بانان می سازند که به لحاظ شغلی دارای شرایط خاص است. وظیفه داریم شرایط مطلوب حقوق و دستمزد را برای آنها محقق سازیم.

وی اضافه کرد: بند ۳ ماده ۶۸ که در ارتباط با سختی شرایط کار است را برای محیط بانان را پیگیری کردیم که خوشبختانه طی مصوبه دولت مجوز افزایش امتیازات سختی شرایط کار تا سقف ۳۰۰۰ امتیاز صادر و باوجود کمبود بودجه برای محیط بانان اجرا و در حکم کارگزینی آنها لحاظ شد.

حسینی افزود: علاوه بر آن پرداخت فوق العاده نوبت کاری و موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ که شامل حال محیط بانان نبود را پیگیری کردیم و الان حقوق کارکنان محیط بان با کارشناسان سازمان تقریباً هم سطح است.

وی در مورد انتظارات سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست شرح وظایف بسیار گسترده ای دارد که این وظایف پیچیده و درعین حال تخصصی است. از طرفی سازمان با کمبود شدید نیرو مواجه می باشد و پیگیری این وظایف قانونی به دوش نیروهای موجود چه در بخش محیط بانی و چه در بخش کارشناسی است. انتظار بخش های مختلف سازمان این است که به لحاظ پرداخت دستمزد در مقایسه با سایر دستگاه ها در شرایط مطلوب باشد که امید است این مهم با تلاشی که انجام می شود و با حمایت دولت تحقق یابد. جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص و کارآمد مستلزم جبران خدمات است.

حسینی در مورد شرایط بیمه کارکنان و محیط بانان اظهار داشت: در جهت اجرای قانون پشتیبانی از محیط بانان و آئین نامه اجرائی مربوطه به بیمه تکمیلی در رشته های مختلف برای تمامی همکاران با تعهدات مناسب تنظیم و انجام شده است.

وی درباره تجهیز خودرو های فرسوده و موتورسیکلت ها اظهار داشت: تامین تجهیزات شامل خودرو و موتور سیکلت یکی از اقدامات مهم انجام شده در سازمان حفاظت محیط زیست بوده است به صورتی که پارسال تعداد قابل توجهی از خودرو های فرسوده سازمان که هزینه نگهداری بالایی داشتند از رده خارج شدند و نسبت به تامین و خرید خودروی های عملیاتی و سواری اقدام شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست حسینی در انتها اظهارکرد: درزمینهٔ تامین موتورسیکلت سال ۱۴۰۰ اتفاق خوبی انجام شد و ۱۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت با ۶۵ میلیارد تومان اعتبار تامین و خریداری شد که در اختیار استان ها قرار گرفت. درزمینهٔ تامین خودرو با عنایت به حجم و وسعت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست تا رسیدن به وضع مطلوب راه زیادی باقی مانده است و این سازمان با کمبود شدید خودرو های عملیاتی مواجه می باشد و امید است در سالهای آتی با برنامه هایی که تدوین شده و با حمایت دولت خرید و تامین خور و متناسب با مناطق تحت مدیریت محقق شود. سازمان حفاظت محیط زیست هم اکنون حداقل به ۶۰۰ دستگاه خودروی عملیاتی در استانهای مختلف نیازمند است.

منبع:

1401/01/23
10:30:52
5.0 / 5
243
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
گل سپید
golesepid.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل سپید محفوظ است

گل سپید

گل و گیاه